In Nederland zijn vele ingenieurs- en adviesbureaus in de monumentenzorg werkzaam. Deze bureaus maken tekeningen, bestekken, constructieberekeningen, begrotingen, maar bijvoorbeeld ook kleurhistorische adviezen. Door bureaus worden subsidies en vergunningen aangevraagd, aanbestedingen gehouden, werken begeleid en onderhoudsplannen vervaardigd. Opvallend is dat ze allemaal een eigen onderscheidende vakinhoudelijke deskundigheid hebben. Soms werken bureaus in onderaanneming van andere partijen, maar meestal voeren zij zelfstandig opdrachten uit.

De laatste jaren stimuleert de overheid de kwaliteitsborging in de bouw. Een betere kwaliteitszorg wil zij bereiken door erkende bedrijven het werk te laten uitvoeren en controleren. Met name bij monumenten is kwaliteitszorg van belang omdat deze objecten gevoelige bouwwerken zijn.

70% van de kwaliteit van het geleverde restauratiewerk wordt bepaald door het plan. Het adviesbureau vorm daarmee een cruciale schakel in de keten van restauratiepartners.

Het doel van de VAM is het bevorderen van het behoud van het Nederlands cultureel erfgoed. Zij tracht dit te bereiken door het kennisniveau van bureaus op niveau te brengen en te houden.

LEDEN

Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u bijstaan tips en ervaringen over het proces van certificeren. Ook kunnen we u voorzien van een handboek en stappenplan om het certificeren gedegen aan te pakken.

De eerste stap naar professionalisering was het ontwikkelen van een erkenningsregeling, (EMA: Erkenningsregeling MonumentenAdviesbureaus). De groep adviesbureaus is divers van samenstelling. Naast de bouwkundige bureaus kunnen architectuurhistorische, financiƫle, tuinhistorische, interieurhistorische bureaus en molenexperts tot de adviesbureaus gerekend worden. Een aantal bouwkundige monumenten adviesbureaus biedt ook bouwhistorische diensten aan.

Lees verder