Erkenningsregeling

De eerste stap naar professionalisering was het ontwikkelen van een erkenningsregeling, (EMA: Erkenningsregeling MonumentenAdviesbureaus). De groep adviesbureaus is divers van samenstelling. Naast de bouwkundige bureaus kunnen architectuurhistorische, financiële, tuinhistorische, interieurhistorische bureaus en molenexperts tot de adviesbureaus gerekend worden. Een aantal bouwkundige monumenten adviesbureaus biedt ook bouwhistorische diensten aan.

De stichting ERM beheert voor Monumentenadviseurs beoordelingsrichtlijn BRL ERM 2000 en de uitvoeringsrichtlijnen URL 2001 t/m 2005 (samen erkenningsregeling genoemd). Een uitvoeringsrichtlijn bevat de afspraken die gemaakt zijn over het op juiste manier uitvoeren van onderhoud en restauratie aan monumenten (de technische norm). De beoordelingsrichtlijn bevat de afspraken over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit (borging). Een organisatie die aan zowel de betreffende uitvoeringsrichtlijn als de beoordelingsrichtlijn voldoet kan een certificaat halen. 

Met het aanpassen van uw organisatie zodat deze voldoet aan de vereisten in de BRL en de URL’s en het borgen hiervan in uw organisatie is een aanzienlijke hoeveelheid energie gemoeid. Het resultaat hiervan is dat de afspraken met uw klanten en de te leveren producten eenduidig zijn. Aannemers kunnen met de stukken uit de voeten en beoordelaars weten dat de stukken van goede kwaliteit zijn. De goede naam en faam van uw bureau zal hiermee vergroot worden. Menig opdrachtgever en subsidieverstrekker eist inmiddels dat restauratiewerk door erkende marktpartijen uitgevoerd wordt.

Overweegt u om uw bureau te laten certificeren?

Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u bijstaan tips en ervaringen over het proces van certificeren. Ook kunnen we u voorzien van een handboek en stappenplan om het certificeren gedegen aan te pakken.