Vereniging Adviesbureaus Monumenten

Nederland kent een grote rijkdom aan goede monumentenadviseurs. Opvallend aan deze groep is dat ze vaak hele specifieke expertise hebben. Naast de regulier bouwkundige bureaus zijn er ondermeer architectuurhistorische, financiële, tuinhistorische, interieurhistorische bureaus, molenexperts en monumentenconstructeurs. Een aantal bouwkundige monumenten adviesbureaus biedt ook bouwhistorische diensten aan. Deze kennis is broodnodig om onze monumenten op deskundige wijze in stand te houden.

Kenmerkend voor monumentenadviseurs is dat ze passie voor het vak hebben. Over de specifieke kennis maken we ons in de regel geen zorgen. Wel is het zaak om continuïteit te waarborgen en algemene kennis over monumentenzorg op niveau te houden zodat een bureau professioneel kan opereren.

Dit doel tracht de VAM te bereiken door:

  • het behartigen van de belangen van de aangesloten adviesbureaus werkzaam in de monumentenzorg
  • het bevorderen van onderlinge kennisuitwisseling
  • het bevorderen van opleidingen binnen het specifieke vakgebied van de adviseurs werkzaam in de monumentenzorg
  • het bevorderen van kennis en werk continuïteit in het vakgebied monumentenzorg
  • het actief deelnemen aan begeleidingscommissies van Stichting ERM om tot nieuwe en betere erkenningsrichtlijnen te komen.  
  • het stimuleren van adviesbureaus om zich te laten erkennen volgens de erkenningsrichtlijnen van de stichting ERM.
  • het stimuleren van een continue dialoog tussen partijen in de restauratie en monumentenwereld teneinde een optimaal beleid met optimale regelgeving te bewerkstelligen.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit ervaren monumentenadviseurs. Vanuit de praktijk weten zij wat er in de monumentenwereld leeft en waar monumentenadviseurs in het dagelijks leven tegenaan lopen.

Ing. B. (Ben) G.H. Massop – voorzitter

Ing. M. (Michel) van Meeuwen – secretaris

Ing. H. (Henk) Lakerveld – penningmeester, beheer website

Ing. P. A. (Paul) Groen – algemeen bestuurslid

D. (Daan) Holtzer – algemeen bestuurslid