leden

Ieder bureau dat in de monumentenzorg werkzaam is, kan aspirant lid worden van de VAM. Na certificering conform de erkenningsrichtlijnen van stichting ERM wordt het bureau volwaardig lid.

Op dit moment kent de VAM de volgende leden: