Welkom

In Nederland zijn vele ingenieurs- en adviesbureaus in de monumentenzorg werkzaam. Deze bureaus maken tekeningen, bestekken, constructieberekeningen, begrotingen, maar bijvoorbeeld ook kleurhistorische adviezen. Door bureaus worden subsidies en vergunningen aangevraagd, aanbestedingen gehouden, werken begeleid en onderhoudsplannen vervaardigd. Opvallend is dat ze allemaal een eigen onderscheidende vakinhoudelijke deskundigheid hebben. Soms werken bureaus in onderaanneming van andere partijen, maar meestal voeren zij zelfstandig opdrachten uit.

De laatste jaren stimuleert de overheid de kwaliteitsborging in de bouw. Een betere kwaliteitszorg wil zij bereiken door erkende bedrijven het werk te laten uitvoeren en controleren. Met name bij monumenten is kwaliteitszorg van belang omdat deze objecten gevoelige bouwwerken zijn.

70% van de kwaliteit van het geleverde restauratiewerk wordt bepaald door het plan. Het adviesbureau vorm daarmee een cruciale schakel in de keten van restauratiepartners.

Het doel van de VAM is het bevorderen van het behoud van het Nederlands cultureel erfgoed. Zij tracht dit te bereiken door het kennisniveau van bureaus op niveau te brengen en te houden.